Regulamin Łowiska

Regulamin Łowiska nr 1 w Kuźnicy Zbąskiej

 1. Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do obsługi łowiska. 
 2. Zezwala się na wędkowanie bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 3. Wymaga się posiadania maty karpiowej.
 4. Zabrania się wpuszczania do stawu ryb pochodzących z zewnętrznych obiektów.
 5. Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi tzn. na wędki, przy czym ilość wędek jest ograniczona do 2 sztuk na jednego wędkującego.
 6. Zabrania się łowienia ryb przy użyciu kotwiczek.
 7. Zabrania się używania plecionek jako linki głównej i jako przypony.
 8. Złowione ryby należy wpuścić tylko i wyłącznie jeśli nie ucierpiały wskutek holu. Prosimy nie wpuszczać do wody ryb, które mogą nie przeżyć. Można je zostawić obsłudze łowiska bez opłaty.
 9. Do lądowania ryb należy używać podbieraka i maty.
 10. Dozwolone umiarkowane nęcenie oraz stosowanie wszelkiego rodzaju zanęt (zakaz nęcenia chlebem).
 11. Ryby, które złowimy i zamierzamy zabrać z łowiska zgłaszamy obsłudze łowiska w celu naliczenia opłaty według cennika sprzedaży ryby żywej.
 12. Podczas zawodów wędkarskich zobowiązuje się do posiadania co najmniej dwóch siatek o długości minimum 3 m, przy czym w jednej siatce może znajdować się jednorazowo do 35 kg ryb. Jesiotry i amury należy wpuszczać od razu do wody.
 13. Za skradzione ryby będzie pobierana natychmiastowa nawiązka w wysokości 10-cio krotnej wartości ryb w cenie detalicznej.
 14. Osoby dopuszczające się kradzieży ryb tracą prawo do ponownego wejścia na Łowisko w Kuźnicy Zbąskiej.
 15. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 16. Zabrania się wchodzenia poza miejsce wyznaczone do wędkowania.
 17. Zabrania się kąpieli w stawach.
 18. Pojazdy należy parkować tylko na wyznaczonym parkingu.
 19. W obrębie łowiska nie wolno hałasować, śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. Prosimy wędkarzy o pozostawienie stawu oraz jego otoczenia w czystości.
 20. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
 21. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

Regulamin Łowiska nr 2 w Kuźnicy Zbąskiej

 1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, oraz wymagane jest stosowanie zasady “Złów i Wypuść”
 2. Dozwolone jest łowienie na 2 wędki.
 3. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową, przy użyciu haczyków bezzadziorowych.
 4. Zabrania się używania plecionek jako linki głównej i jako przypony.
 5. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
 6. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.
 7. Od wędkującego obowiązkowo wymagane jest posiadanie:
  – Podbieraka o rozstawie  ramion ~1 metra,
  – maty karpiowej z burtami/ kołyska,
  – środka do dezynfekcji ran.
 8. Na łowisku obowiązuje zakaz:
  – Wjazdu samochodem na groble (do odwołania). 
  – Zaśmiecania terenu
  – Niszczenia roślinności
  – Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem
  – Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
  – Rozpalania ognisk
  – Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach
  – Głośnego zachowania
  – Picia alkoholu.
 9. Zabrania się używania łódek zanętowych.
 10. Rezerwacja stanowisk tylko i wyłącznie on-line przez stronę: www.stawykulesza.pl/rezerwacje. Po dokonaniu rezerwacji i opłaty za pobyt na łowisku, reklamacji nie uwzględniamy.
 11. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.
 12. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.
 13. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryby. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji.
 14. Zabrania się “odwiedzin” na łowisku.
 15. Zabrania się opuszczania łowiska podczas zasiadki. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z właścicielem łowiska, conajmniej godzinę przed wyjazdem.
 16. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność. 
 17. Po skorzystaniu z prysznica należy zostawić po sobie porządek.
 18. Właściciel oraz upoważniona przez niego osoba, ma prawo do przeprowadzenia kontroli pojazdu.
 19. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500 zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 20. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
 21. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.
 22. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
 23. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów.
 24. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.
 25. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika. 

Regulamin Łowiska nr 3 w Kuźnicy Zbąskiej

Łowisko nr 3 przeznaczone jest na zawody wędkarskie.

 1. Po przybyciu na teren obiektu należy zgłosić się u obsługi łowiska. Zezwala się na wędkowanie bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 2. Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi tzn. na wędki, przy czym ilość wędek jest ograniczona do 2 sztuk na jednego wędkującego.
 3. Zabrania się łowienia ryb przy użyciu kotwiczek.
 4. Zabrania się używania plecionek jako linki głównej i jako przypony.
 5. Wymaga się posiadanie haczyków bezzadziorowych oraz maty / kołyski.
 6. Podczas zawodów wędkarskich zobowiązuje się do posiadania co najmniej dwóch siatek o długości minimum 3 m, przy czym w jednej siatce może znajdować się jednorazowo do 35 kg ryb.
 7. Złowione ryby należy wpuścić z powrotem do wody tylko i wyłącznie jeśli nie ucierpiały wskutek holu. Prosimy nie wpuszczać do wody ryb, które mogą nie przeżyć. W przypadku złowienia ryby chorej, okaleczonej należy przetrzymać ją w worku karpiowym i zgłosić ten fakt zarządcy łowiska.
 8. Zobowiązuje się wędkarzy do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego skaleczenia ryb po ukłuciach haczyka i wszelkiego rodzaju otarć lub ran widocznych na ciele ryb.
 9. Złowione amury oraz jesiotry należy jak najszybciej wypuścić do łowiska.
 10. Dozwolone umiarkowane nęcenie oraz stosowanie wszelkiego rodzaju zanęt (zakaz nęcenia chlebem).
 11. Za skradzione ryby będzie pobierana natychmiastowa nawiązka w wysokości 10-cio krotnej wartości ryb w cenie detalicznej.
 12. Osoby dopuszczające się kradzieży ryb tracą prawo do ponownego wejścia na Łowisko w Kuźnicy Zbąskiej.
 13. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 14. Zabrania się wchodzenia poza miejsce wyznaczone do wędkowania.
 15. Opuszczanie łowiska w trakcie pobytu jest niedozwolone.
 16. Zabrania się kąpieli w stawach i rozpalania ognisk.
 17. Wjazd samochodem tylko na wyznaczone stanowiska i tylko dla wędkujących.
 18. W obrębie łowiska nie wolno hałasować, śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. Prosimy wędkarzy o pozostawienie stawu oraz jego otoczenia w czystości.
 19. Właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli pojazdu. 
 20. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
 21. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.
cropped-STAWY-KULESZA-LOGO-2-profilowe.png

Dane rejestrowe

„Stawy” Kulesza spółka komandytowa
Plac Powstańców Wlkp. 24
62-067 Rakoniewice
NIP 995-013-81-66
REGON 411547217

Kontakt

Adres Łowiska:
Kuźnica Zbąska 35
64-308 Jabłonna

Obsługa łowiska tel. 660 333 161
Rezerwacje tel. 506 019 885